Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Οι συνεδρίες σε συμβουλευτικό επίπεδο, σε βοηθούν να επικεντρωθείς στα προβλήματα που αντιμετωπίζεις σχετικά με τα παιδιά σου, παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις και πιθανά σχέδια χειρισμού του εκάστοτε προβλήματος σε συνεργασία με σένα.

Τα προβλήματα αυτά μπορεί να αφορούν:

  • Κανόνες και όρια.
  • Φοβίες παιδιών.
  • Προβλήματα συμπεριφοράς.
  • Συναισθηματική νοημοσύνη.
  • Αντιμετώπιση σχολικού εκφοβισμού.
  • Ενίσχυση αυτοπεποίθησης των παιδιών σου.
  • Συγκρούσεις αδερφών στο οικογενειακό περιβάλλον.
  • Πρώιμη εφηβεία.

Παράλληλα, οι συνεδρίες εστιάζουν στα συναισθήματά σου, τις σκέψεις σου και στην υιοθέτηση ενός τρόπου βελτίωσης της σχέσης σου με τα παιδιά σου.