Διάγνωση και αποκατάσταση μαθησιακών δυσκολιών – δυσλεξίας

Η διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών, γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών τεστ που εφαρμόζονται  στα παιδιά ανάλογα με την ηλικία τους και τη σχολική τους τάξη.

Η αποκατάσταση των μαθησιακών δυσκολιών γίνεται μέσω της χρήσης ειδικών ασκήσεων κι ενός συγκεκριμένου μοντέλου εκμάθησης των γραμματικών φαινομένων, των κανόνων της γλώσσας και της έκφρασης . Οι ασκήσεις αυτές είναι εξατομικευμένες και βοηθούν το παιδί να ανταποκριθεί καλύτερα στις σχολικές προκλήσεις.

Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι ουδεμία σχέση έχει η δυσλεξία με τη νοημοσύνη του παιδιού. Το  μόνο που έχει ανάγκη είναι έναν διαφορετικό και εξατομικευμένο τρόπο εκπαίδευσης.